European Alcoho... / EU Projects / Let it hAPYN / Project Partners  

Project Partners

APYN

Alcohol Policy Youth Network - APYN

Jan Peloza
Gregorčičeva 7
SI-1000 Ljubljana

Tel: +38 640 732 212

Email:jan.peloza@apyn.org
Website:www.apyn.org

Utrip

Institute for Research and Development - UTRIP

Matej Košir
Trubarjeva cesta 13, SI-1290 Grosuplje

Tel: +386 31 880 520

Email: institut.utrip@gmail.com
Website:www.institut-utrip.si

stap

Dutch Institute for Alcohol Policy - STAP

Wim van Dalen
Postbus 8181
3503 RD Utrecht

Tel: +31 30-6565041
Fax: +31 30-6565043

Email:stap@alcoholpreventie.nl
wvandalen@alcoholpreventie.nl
Website: www.stap.nl

Logo_Eurocare_big

European Alcohol Policy Alliance- Eurocare

Mariann Skar
17 Rue Archimede
B1000, Brussels, Belgium

Tel: +32 (0)2 736 05 72
Email:mariann.skar@eurocare.org
Website:www.eurocare.org